Συντελεστές βαρύτητας ΓΕΛ: άνοδος για Πληροφορική και Γλώσσα, πτώση για Μαθηματικά, Αρχαία και Βιολογία

Με βάση τα στοιχεία που δημοσεύτηκαν στην σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ( https://www.minedu.gov.gr/news/50746-18-11-21-oi-syntelestes-varytitas-panelladika-eksetazomenon-mathimaton )

Για τις προηγούμενες Πανελλαδικές, του 2021, ίσχυσαν «οριζόντιοι» συντελεστές βαρύτητας στα 4 επιστημονικά πεδία με δύο μαθήματα σε κάθε πεδίο να έχουν συντελεστές 33% και 27% αντίστοιχα, και τα υπόλοιπα δύο από 20% το καθένα (σύνολο 100%). Αυτή είναι η % αναγωγή των συντελεστών του 2021 για να μπορέσει να γίνει η σύγκριση, μιας και συνήθως οι δύο υψηλότεροι συντελεστές (33% και 27%) αναφέρονταν ως «1.3 και 0.7» αντίστοιχα, ενώ οι χαμηλότεροι (20%) αναφέρονταν ως «χωρίς συντελεστή», αναφορικά με κάποιον τύπο υπολογισμού μορίων. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί δεν αναφέρονταν με την % αναγωγή (33%, 27%, 20%, 20%) η οποία δίνει μια σαφή εικόνα για την βαρύτητα των βαθμολογιών. Με την % αναγωγή είναι ξεκάθαρο, για παράδειγμα, ότι το μάθημα της Πληροφορικής είχε οριζόντιο συντελεστή 20% για όλες τις σχολές, ενώ η περιγραφή «χωρίς συντελεστή» δεν λέει και πολλά πράγματα.

Ξεκάθαρα, ο νέος τρόπος καθορισμού των συντελεστών ανά πανεπιστημιακό τμήμα είναι πιο δίκαιος και επιστημονικός, αφού κάθε τμήμα αποφασίζει ξεχωριστά ποια είναι τα μαθήματα εκείνα που βαρύνουν περισσότερο για την επιλογή των υποψηφίων του. Οι μεγαλες διαφοροποιήσεις είναι ενδεικτικές της απόστασης των οριζόντιων συντελεστών από το επιστημονικό πνεύμα. Για παράδειγμα, πως είναι δυνατόν στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής το μάθημα της Πληροφορικής να έχει τον χαμηλότερο συντελεστή;

Η μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται στο πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών στα Αρχαία, ο συντελεστής των οποίων μειώνεται κατά 9.63 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο και ακολουθεί το 4ο πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής με τα Μαθηματικά, ο συντελεστής των οποίων μειώνεται κατά 7.07 ποσοστιαίες μονάδες. Στο 3ο πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής η Βιολογία παρουσιάζει πτώση κατά 6.28 ποσοστιαίες μονάδες.

Η μεγαλύτερη άνοδος αφορά επίσης το 1ο επιστημονικό πεδίο, με την Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία να αυξάνεται κατά 8.51 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολουθεί, το 4ο πεδίο με την Πληροφορική να αυξάνεται κατά 4.79 ποσοστιαίες μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί, ακόμη, ότι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία αυξάνεται και στα τέσσερα πεδία, ενώ τα Μαθηματικά ελαττώνονται και στα δύο πεδία που συμμετέχουν, στο 2ο και στο 4ο.

Τελος, παρατηρείται μικρή πτώση για την Οικονομία στο 4ο πεδίο κατά 2.33 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αύξηση της Χημείας στο 2ο πεδίο αντισταθμίζεται εν μέρει από την πτώση της στο 3ο πεδίο.

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για τα 4 νέα τμήματα της Σχολής Ικάρων

(Με βάση το σχετικό ΦΕΚ)

Πανελλαδικές: αλλάζουν οι συντελεστές βαρύτητας από το 2022

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021) από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 παύουν οι ενιαίοι συντελεστές βαρύτητας ανά επιστημονικό πεδίο και κάθε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγει το ίδιο τους επιθυμητούς ανά επιστημονικό πεδίο συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το παραπάνω νομοσχέδιο οι συντελεστές βαρύτητας αναφέρονται με την οικεία % ποσόστωση (όπου το άθροισμα ισούται με 100) και όχι με τον τρόπο που εμφανίζονταν μέχρι τώρα. Απορίας άξιον είναι γιατί οι τρέχουσες ενιαίες ανά πεδίο ποσοστώσεις οι οποίες είναι 33%, 27%, 20% και 20% αναφέρονται ως εξής: συντελεστής “1.3” (αντιστοιχεί στο 33%), συντελεστής “0.7” (αντιστοιχεί στο 27%) και “χωρίς συντελεστή” (αντιστοιχεί στο 20%).

Η αρχή έγινε ήδη με τους συντελεστές βαρύτητας για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής και Λιμενικού και την ΑΣΤΕ οι οποίοι ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τις Στρατιωτικές Σχολές, την Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής η οποία είναι προσβάσιμη τόσο από το 2ο, όσο και από το 4ο επιστημονικό πεδίο, με τους εξής συντελεστές ανά πεδίο:

(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (esos.gr))

Γιώργος Μπουγιούκας