Πανελλαδικές: αλλάζουν οι συντελεστές βαρύτητας από το 2022

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021) από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 παύουν οι ενιαίοι συντελεστές βαρύτητας ανά επιστημονικό πεδίο και κάθε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγει το ίδιο τους επιθυμητούς ανά επιστημονικό πεδίο συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το παραπάνω νομοσχέδιο οι συντελεστές βαρύτητας αναφέρονται με την οικεία % ποσόστωση (όπου το άθροισμα ισούται με 100) και όχι με τον τρόπο που εμφανίζονταν μέχρι τώρα. Απορίας άξιον είναι γιατί οι τρέχουσες ενιαίες ανά πεδίο ποσοστώσεις οι οποίες είναι 33%, 27%, 20% και 20% αναφέρονται ως εξής: συντελεστής “1.3” (αντιστοιχεί στο 33%), συντελεστής “0.7” (αντιστοιχεί στο 27%) και “χωρίς συντελεστή” (αντιστοιχεί στο 20%).

Η αρχή έγινε ήδη με τους συντελεστές βαρύτητας για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής και Λιμενικού και την ΑΣΤΕ οι οποίοι ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τις Στρατιωτικές Σχολές, την Σχολή Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής η οποία είναι προσβάσιμη τόσο από το 2ο, όσο και από το 4ο επιστημονικό πεδίο, με τους εξής συντελεστές ανά πεδίο:

(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (esos.gr))

Γιώργος Μπουγιούκας